Backup maken èn controleren

Zorg ervoor dat je een goede backup (het liefst een cloud-backup) hebt en controleer deze ook regelmatig!