Browser

Gebruik een privacy webbrowser zoals Brave, Vivaldi of Firefox in plaats van Chrome of Edge